اقوام مختلف افغانستان |
تازه ها, زندگی

غرب کابل؛ محل جنب‌و‌جوش خرید محرم و مکان هم‌پذیری پیروان مذاهب مختلف افغانستان

توسط - غرب کابل؛ محل جنب‌و‌جوش خرید محرم و مکان هم‌پذیری پیروان مذاهب مختلف افغانستان

پل سوخته شهر کابل در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رسیدن ماه محرم تبدیل به مرکزی برای فروش پارچه‌ها، پرچم‌ها و دیگر نشانه‌های مذهبی متناسب با ماه محرم شده است. از چند روز مانده به ماه محرم، غرفه‌هایی در این مکان ایجاد می‌شود. از پارچه‌های سیاه رنگ گرفته تا سربند، شال و برگه‌هایی با شعارهای دینی و مذهبی و حتی تصاویری از...