اعطای رتبه جنرالی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

شایستگی وزیر جنگ در سوق و اداره؛ پاداش رییس جمهور و انتقاد شهروندان

توسط - شایستگی وزیر جنگ در سوق و اداره؛ پاداش رییس جمهور و انتقاد شهروندان

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان این هفته به طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع این کشور رتبه دگرجنرالی داد. هدف از اعطای این رتبه، تقدیر از شایستگی آقای بهرامی در اداره این وزارت گفته شده است.

آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری گفته است که با روی کار آمدن نسل نو در سطوح رهبری حکومت، به‌ویژه بخش...