اسکی بازان دختر |
تازه ها, زندگی

بامیان؛ آشنایی با نخستین بانوان اسکی باز افغانستان که در قلمرو گذشته طالبان این ورزش را می آموزند

توسط - بامیان؛ آشنایی با نخستین بانوان اسکی باز افغانستان که در قلمرو گذشته طالبان این ورزش را می آموزند

نویسنده: سدی واید لاکس

منبع: دیلی میل

هنریتی بجورگ مربی اسکی می گوید: زنان در افغانستان تا سال ۲۰۱۳ کوچک ترین چیزی در مورد اسکی نمی دانستند. او توضیح می دهد که چگونه زنان افغانستان از یک جامعه روستاییِ فقیرنشین، روی قلعه ای که در گذشته قلمرو طالبان بوده است، به سوی کشیدن خطوط موازی اسکی...

تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

الگوهای برتر؛ ۹ گروهی که چهره زنان افغانستان را تغییر داده اند

توسط - الگوهای برتر؛ ۹ گروهی که چهره زنان افغانستان را تغییر داده اند

زنان در افغانستان همواره با خبرهای خشونت های جنسی، خشونت های خانوادگی و زندگی پر مشقت خبرساز بوده اند. هر از چندگاهی سرخط رسانه های داخلی و خارجی را خبرهای از این دست شکل می دهد. اما در این کشور، بخشی دیگری از زندگی زن افغانستان وجود دارد که افتخارات فراوانی را برای افغان ها به باور می آورد. خبرنامه نگاهی به گروه...