اسمه بن لادن |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

تنور داغ جنگ؛ احتمال شکل گیری مثلث طالب، داعش و القاعده

توسط - تنور داغ جنگ؛ احتمال شکل گیری مثلث طالب، داعش و القاعده

هنوز نمی دانیم نامش را سیاست تازه بگذاریم یا دین رفاقت دیرین. ولی، رهبر شبکۀ القاعده در نوار تصویریی تازه یی خطاب به تمام جنگجویان این گروه گفته که از داعش جدا شوند و به طالبان افغانستان بگرایند. ایمن الظواهری در این پیام ویدیویی یک دقیقه یی گفته که "داعش می کوشد، مجاهدین را پارچه پارچه کند و دیگر هیچ هدفی خاصی...