از تولد تا مرگ |
تازه ها, زندگی

نامم کجاست؛ گام نخست هویت خواهی زنان افغان و احتمال شکل‌گیری جنبش بزرگ زنانه در افغانستان

توسط - نامم کجاست؛ گام نخست هویت خواهی زنان افغان و احتمال شکل‌گیری جنبش بزرگ زنانه در افغانستان

با گذشت 17 سال از سقوط طالبان با تمام تلاش‌هایی‌که برای حضور و بازگشت مجدد زنان به صحنه عمومی صورت گرفته، هنوز زنان غایب بزرگ در جامعه افغانستان تلقی می‌شوند.

اینک زنان افغانستان در یک اقدام تازه برای دادخواهی حقوق زنان، در بخش‌های مختلف برخاسته‌ و کمپینی را برای بازیابی هویت شان با هشتگ "نامم کجا است" در رسانه‌های اجتماعی...