ازدست دادن ثروت |
تازه ها, روایت اقتصادی

۷۰ درصد خانواده‌های ثروتمند در نسل دوم پول خود را از دست می‌دهند

توسط - ۷۰ درصد خانواده‌های ثروتمند در نسل دوم پول خود را از دست می‌دهند

بر اساس مطالعات انجام شده اکثر خانواده‌های سرمایه‌دار، در نسل دوم خود بیشترین سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. این خانواده‌ها به دلایل متعدد نمی‌توانند نسل‌های را پرورش دهند که به سرمایه‌های به دست‌آورده‌ای آن‌ها توجه نمایند و از پول و ثروت خود نگهداری نموده و آن را توسعه دهند و رشد نمایند. تغییر این چنین بزرگ در حوزه ثروت خانواده‌ها دلایل متعدد...