ارگ ریاست جمهوری افغانستان |
تازه ها

پایان حمله مهاجمان مسلح بر تلویزیون خصوصی شمشاد؛ داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت

توسط - پایان حمله مهاجمان مسلح بر تلویزیون خصوصی شمشاد؛ داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت

حوالی ساعت 11 امروز، سه شنبه 16 عقرب، دو مهاجم مسلح بر شبکه تلویزیونی خصوصی شمشاد در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل حمله کرده و با از بین بردن یک نگهبان این تلویزیون وارد ساختمان آن شدند.

اندکی پس از وقوع این رویداد، نشرات تلویزیون شمشاد متوقف شد و نزدیک به یک ساعت پیش، پس از پایان یافتن حمله...