ارزان |
تازه ها, زندگی

بازار گرم کهنه‌فروشی در کابل؛ لیلامی‌فروشان تا ۲۰ هزار افغانی بوت می‌فروشند

توسط - بازار گرم کهنه‌فروشی در کابل؛ لیلامی‌فروشان تا ۲۰ هزار افغانی بوت می‌فروشند

کشورهای جهان سومی، معمولن بازار خوبی برای فروش جنس های لیلام و یا دست دوم کشورهای پیشرفته و صعنتی می‌باشد. افغانستان یکی از این کشورها است که معمولن بازار خوبی برای جنس های دست دوم کشورهای دیگر است. در کلان شهرها به ویژه در هر گوشه، در کنار مارکیت های کلان تجاری، بازک ها و یا مارکت های خرد و کوچک دیگری نیز وجود...