اداره‌ی مستقل هوانوردی ملکی افغانستان، قرارداد کنترل، حفظ و مراقبت دستگاه‌‌های رادار این کشور را با یک شرکت فرانسوی امضا کرد.

مسوولان این اداره، هدف از نصب این سیستم را امن ‌سازی حریم هوایی افغانستان می‌دانند. محمد قاسم رحیمی، سخن‌گوی اداره‌ی مستقل هوانوردی ملکی افغانستان به خبرنامه گفت که با فعال‌ شدن این سیستم، مصونیت حریم هوایی این کشور بیشتر

18 اسد 1396

مسوولان شرکت هوایی صافی می‌گویند که با مقامات دولت افغانستان در باره پرداخت‌های مالیاتی خود به توافق رسیده اند و قرار است این پرداخت‌های مالیاتی را به‌طور اقساط به وزارت مالیه افغانستان بپردازند. غلام حضرت صافی، رییس شرکت هوایی صافی ایرویز در گفتگو با خبرنامه تاکید کرد که پروازهای این شرکت بدون توقفی ادامه دارد. پیش از این اداره‌ی مستقل هوانوردی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای

16 سنبله 1395

فضای هوایی افغانستان روزانه به صورت میانگین شاهد 300 تا 500 پرواز می باشد. این مجموعه پرواز و عبور و مرور از فضای هوایی افغانستان از 9 مسیر هوایی انجام می شود. با ان که آمار دقیقی از میزان پروازهای داخلی و خارجی افغانستان به صورت روزانه در دست نیست، اما مقامات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان برای افزایش در میزان پرواز ها، اخیرا

22 ثور 1395