ادارات دولتی |
تازه ها, روایت سیاسی

مبارزه با فساد اداری؛ ممنوع الخروج شدن ۷۵ کارمند ارشد حکومت افغانستان

توسط - مبارزه با فساد اداری؛ ممنوع الخروج شدن ۷۵ کارمند ارشد حکومت افغانستان

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اعلام کرده که 75 مقام دولتی این کشور را به دلیل دست داشتن در فساد اداری ممنوع الخروج اعلام کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به رسانه‌ها گفته که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میلیون‌ها دالر پول از دست رفته‌ی دولت را...