اختر محمد منصور |
بلاگ

مست کشته‌شدن منصور نباشید؛ غزنی سقوط خواهد کرد

توسط - مست کشته‌شدن منصور نباشید؛ غزنی سقوط خواهد کرد

نخست. اين شب و روزها همه مست كشته شدن مولوي اختر محمد منصور هستند اما در ولايت غزني طالبان بزرگترين آمادگي خود را براي سقوط اين شهر مي گيرند. طالبان در يك برنامه ريزي بسيار پيچيده استخباراتي تلاش مي كنند تا براي مدتي بر شهر غزني و ولسوالي هاي ان تسلط پيدا نمايند. دوم. در اين چندماهي كه برف ها آب شده و عمليات...