اتاق صنایع و معادن افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

ادامه فسخ قراردادهای معادن در افغانستان؛ تعدیلات جدید و سخت‌گیرانه در قوانین و متهم شدن وزارت معادن به بی‌ظرفیتی

توسط - ادامه فسخ قراردادهای معادن در افغانستان؛ تعدیلات جدید و سخت‌گیرانه در قوانین و متهم شدن وزارت معادن به بی‌ظرفیتی

پس از فسخ چند قرارداد در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان از فسخ قرارداد سمنت غوری خبر می‌دهند. آنان تاکید دارند که این وزارت به‌دلیل عهدشکنی‌های شرکت قراردادکننده، این قرارداد را فسخ کرده‌ است.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که شرکت پیمان‌کار سمنت غوری، در بیش از 10 سال، تنها ۳۰درصد از...

تازه ها, روایت اقتصادی

توازن تجاری؛ چرایی ایجاد اتاق جدید صنایع و معادن در افغانستان

توسط - توازن تجاری؛ چرایی ایجاد اتاق جدید صنایع و معادن در افغانستان

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که ایجاد اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان، خلاف قوانین بخش تجارت و صنایع این کشور می‌باشد. آنان تاکید دارند که تشکیل این اداره‌ی موازی، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های اتاق کنونی را زیر سوال برده و از سوی‌ دیگر، موجب سردرگمی در بخش خصوصی خواهد شد.

صیام‌الدین پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان...