ابزار فشار |
تازه ها, روایت اقتصادی

چین در افغانستان؛ از نگاه اقتصادی تا ورود امنیتی

توسط - چین در افغانستان؛ از نگاه اقتصادی تا ورود امنیتی

روابط اقتصادی افغانستان با همسایه‌ی شمال شرقی‌اش چین به صورت فزاینده در حال گسترش است. یکی از محورهای سفر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت افغانستان به چین نیز تشویق این کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری در افغانستان و تسهیل روابط تجاری میان دو کشور خوانده شده است. عبدالله در این سفر با «شی‌جین‌پینگ»، رییس جمهوری چین و «لی‌کی» نخست وزیر آن کشور دیدار کرد و...