اارگان های بدن |
تازه ها, زندگی

۷ کار شگفت آوری که ارگان های بدن انجام می دهند

توسط - ۷ کار شگفت آوری که ارگان های بدن انجام می دهند

برخی از قسمت‌های بدن ما توانایی‌های خاصی دارند که شاید تا به حال به گوش‌تان نخورده‌است.

۱. کبد می‌تواند خود را بازسازی کند

توانایی بدن ما به ترمیم خودش واقعا خارق‌العاده‌ است اما احیاء بافت از دست‌رفته از عهده بدن برنمی‌آید. هرچند، از این نظر کبد با باقی قسمت‌های بدن متفاوت است و می‌تواند به طور کامل...