آینده‌ی خطرناک |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

خطر تروریزم؛ عبور از سال دشوار و انتظار آینده‌ی خطرناک

توسط - خطر تروریزم؛ عبور از سال دشوار و انتظار آینده‌ی خطرناک

مقامات آمریکایی گفته اند، نیروهای امنیتی افغانستان با وجود پیشرفت‌های خوبی که داشته اند، به ادامه حمایت‌های آمریکا و دیگر متحدانش، برای مبارزه با تهدیدهای امنیتی نیازمند هستند. وزارت دفاع آمریکا گفته است، نیروهای امنیتی افغانستان در سال جاری توانستند، مراکز همه ولایات را در کنترل خود داشته باشند، اما طالبان نسبت به هر زمان دیگری پس از سقوط حکومت شان، در...