آصف رحیمی |
تازه ها, روایت اقتصادی, هشت مارچ 2017

جشنواره ملی گل زعفران؛ زنان ۹۰درصد تولیدکننده‌ی زعفران افغانستان

توسط - جشنواره ملی گل زعفران؛ زنان ۹۰درصد تولیدکننده‌ی زعفران افغانستان

دومین جشنواره‌ی گل زعفران از سوی اتحادیه‌ی زعفران‌کاران افغانستان و ریاست زراعت ولایت هرات، برای دو روز در این ولایت، برگزار شده است. همزمان با برگزاری این جشنواره بیش از 40 شرکت خصوصی تولیدکننده زعفران، بخشی از محصولات‌شان را به نمایش گذاشته اند. سیما غوریانی، رییس «اتحادیه زنان زعفران کار افغانستان» به خبرنامه گفت که هدف از برگزاری این جشنواره به تصویرکشیدن زحمات دهاقین در...