آزادی انترنتی |
تازه ها, زندگی

آزادی‌های انترنتی؛ محدودیت بر انترنت پدیده فراگیر جهانی و افغانستان‌شمول

توسط - آزادی‌های انترنتی؛ محدودیت بر انترنت پدیده فراگیر جهانی و افغانستان‌شمول

وضع محدودیت‌ها بر آزادی انترنتی برای ششمین سال متواتر بالای بسیاری از کشورها، بیشتر از پیش افزایش یافته است. خانه آزادی (Freedom house) که همه ساله مطالعه ای را در مورد استفاده از انترنت، میزان و چگونگی آزادی انترنتی ارایه می‌کند، در تازه‌ترین گزارشش نوشته است که آزادی انترنت برای ششمین سال متواتر در سطح جهان کاهش یافته است. این نهاد گفته است...