آتش نشانی افغانستان |
تازه ها, زندگی

گزارش تصویری از آتش‌سوزی در جاده تیمورشاهی کابل

توسط - گزارش تصویری از آتش‌سوزی در جاده تیمورشاهی کابل

صبح امروز بسیاری از اموال دکان‌های پرده فروشی در جاده تیمورشاهی کابل در میان شعله‌های آتش سوخت.

fire8

در این آتش‌سوزی برخی از  دکان‌ها و مقداری از اموال دکان‌داران در شعله‌های آتش سوخت اما خسارت جانی نداشت.

fire9

عبدالعظیم اوریاخیل فرمانده...