بازتاب خبرهای 25 میزان

واکنش نی به اظهارات مسئولین کمیسیون انتخابات؛ بزرگ‌نمایی رویدادهای امنیتی کار رسانه‌ها نیست

نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به اظهارات امروز مسئولین کمیسیسون انتخابات می‌گوید درخواست‌های  این کمیسیون نباید باعث…