بازتاب خبرهای 18 دلو

غنی خطاب به نیروهای امنیتی: هر کس ‌که در مقابل دولت سلاح برمی‌دارد، دشمن است! نابودش کنید!

رییس‌جمهور افغانستان امروز پنج‌شنبه(18 دلو) در مراسم اختتامیه سیمینار رهنمودی و ارزیابی کارکردهای یک‌سالۀ پولیس قطعات خاص این کشور، خطاب…