بازتاب خبرهای 17 سنبله

استقبال وزارت دفاع افغانستان از کمک 1.9 میلیارد دالری امریکا برای تجهیز نیروی هوایی این کشور

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از کمک ۱.۹میلیارد دالری امریکا در راستای بلند بردن توانایی‌های نیروهای افغانستان استقبال کرده است. غفوراحمد…