بازتاب خبرهای 6 میزان 1398

انتخابات ریاست جمهوری به روایت کمیسیون حقوق بشر؛ حضور کمرنگ افراد دارای معلولیت، زنان و مشکلات تکنیکی

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری با مشکلات چون حضور کمرنگ افراد دارای…