بازتاب خبرهای 15 میزان

محقق: ارگ‌نشینان کینه‌جو لشکرکشی در مناطق هزاره‌جات را خاتمه دهند/ دست به حرکات مدنی میلیونی خواهیم زد!

معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان با پخش تصاویری از جان باختگان و زخمی‌های حمله نیروهای امنیتی برای دستگیری قوماندان…