بازتاب خبرهای 12 میزان

نگرانی نهادهای جامعه مدنی نسبت به واگذاری قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب به یک وزیر پیشین کابینه

نهادهادهای جامعه مدنی ملی و بین‌المللی نسبت به نهایی شدن دو قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب افغانستان…