Category: بازتاب خبرهای 2 عقرب 1398

کمیسیون شکایات انتخاباتی: آرای بیش از یک هزار و ۸۰۰ محل رای دهی تا چند روز آینده بازشماری می شود

اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در دیدار با تیم متخصصان انتخاباتی اتحادیه اروپا می گویند که قرار است یک هزار و 844  محل رای دهی در ۱۷ ولایت تا چند روز…