بازتاب خبرهای 24 میزان

کمیسیون شکایات انتخاباتی: نام‌های شماری دیگر از نامزدان انتخابات پارلمانی از فهرست نهایی حذف می‌شود

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان از احتمال حذف نام‌های شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی این کشور از فهرست نهایی نامزدان خبر…