بازتاب خبرهای 20 میزان 1398

هشدار اتحادیه اروپا: نباید بار دیگر بحران انتخابات ریاست جمهوری 2014 در افغانستان تکرار شود

اتحادیه اروپا از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  افغانستان می‌خواهد که نگذارند بحران انتخابات ریاست جمهوری 2014، بار دیگر تکرار شود.…