بازتاب خبرهای 9 میزان 1398

سازمان ملل: اعتماد مردم و شرکای انتخاباتی به کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی وابسته است

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که اعتماد مردم و شرکای انتخاباتی افغانستان به کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی وابسته…