بازتاب خبرهای 6 قوس 1398

کمیسیون حقوق بشر خواستار تشکیل هیأت حقیقت‌یاب قضایای سوءاستفاده جنسی از کودکان در لوگر شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تشکیل هیأتی با‌صلاحیت و مستقل، به منظور حقیقت‌یابی و مستندسازی قضایای سوءاستفاده جنسی از…