محمد اشرف غنی رییس جمهوری، در نشست مشترک با نهادهای انتخاباتی و سفرای کشورهای خارجی در افغانستان گفته، کاندیدان می‌خواهند که از آرای آنها صیانت شود.

ASHRAFGHANI 2

رئیس جمهوری همچنین در این جلسه گفته، باوجود همه ابهامات و توطیه‌های که در راستا انتخابات وجود داشت، موفقانه دایر شد.

آقای

10 آبان 1397

بانک جهانی، در شانزدهمین گزارش ارزیابی خود افغانستان را جز برترین کشورها در فعالیت‌های تجاری عنوان کرد.

wold bank

بانک جهانی از میان 190 کشور جهان به ترتیب، افغانستان، چین، آذربایجان، هند و ترکیه را جز برترین کشورها در فعالیت‌های تجاری عنوان کرده است.

بانک جهانی گفته، افغانستان به دلیل

10 آبان 1397

سکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته، به علت افزایش تلفات نیروهای افغان، نظامیان خارجی در برابر طالبان رویکرد تهاجمی تری اتخاذ می‌کنند.

Gen Scott Miller

آقای میلر در مصاحبه با "ان بی سی نیوز" گفته، که مشاوران خارجی نیروهای افغان نیز صلاحیت تصمیم گیری برای فرستادن نیروهای کمکی

10 آبان 1397