بازتاب خبرهای 14 ثور 1399

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ برخی رسانه‌ها به دلیل کاهش عواید خبرنگاران خود را بی‌معاش نگه‌ داشته است!

مسوولان کمیته مصونیت خبرنگاران می‌گویند برخی رسانه‌ها به نسبت کاهش عواید به دلیل شیوع ویروس کرونا، خبرنگاران خود را بی‌معاش…