بازتاب خبرهای 5 جوزا

آسیب‌پذیری دو و نیم میلیون شهروند افغانستان از خشک‌سالی/ 115 میلیون دالر برای کمک به این افراد نیاز است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد(اوچا) گفته که در حدود دو و نیم میلیون شهروند افغانستان از خشک‌سالی آسیب‌پذیر…