بازتاب خبرهای 13 ثور 1399

ادعای به آب انداختن شهروندان افغانستان از سوی نیروهای مرزی ایران؛ وزارت خارجه هیأت حقیقت‌یاب توظیف کرد

وزارت خارجه افغانستان پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و به آب انداختن شماری از شهروندان افغانستانی از سوی…