بازتاب خبرهای 12 حوت

رییس جمهورغنی اعضا و رؤسای دارالانشاء کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان را منظور کرد

به دنبال برگزاری انتخابات تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با حضور نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری این کشور…