بازتاب خبرهای 28 حوت 1398

عبدالله: پاکستان به‌درخواست دولت همه‌شو‌ل گذرگاه چمن- سپین بولدک را باز کرد

عبدالله عبدالله، می‌گوید که “پاکستان به‌درخواست رییس‌جمهور دولت همه‌شو‌ل گذرگاه چمن- سپین بولدک را باز کرد” او شام امروز چهارشنبه(28حوت)…