بازتاب خبرهای 4 سرطان

باکو گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان با طالبان را میزبانی می‌کند/ شورای عالی صلح بی‌خبر است!

رسانه‌های آذربایجان گزارش داده‌اند که قرار است باکو در حاشیه‌ی نشست گروه تماس بین‌المللی، میزبان گفتگوهای مستقیم صلح حکومت افغانستان…