بازتاب خبرهای 29 جوزا

مقام‌های کمیسیون انتخابات: روند ارزیابی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات آغاز شده است

مقام‌های کمیسیون انتخابات انتخابات افغانستان می‌گویند که روند ارزیابی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان‌ها در این کمیسیون…