بازتاب خبرهای 21 جوزا 1398

افغانستان خواستار حمایت کشورها از نامزدی ثریا دلیل در پست معاونت دبیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت شد

رییس‌جمهور غنی از سفرای برخی از کشورهای مقیم کابل خواست از نامزدی ثریا دلیل در پست معاونت دبیرکل سازمان بین‌المللی…