بازتاب خبرهای 13 سرطان

مهلت 6 روزه کمیسیون انتخابات افغانستان برای ثبت‌نام مجدد نامزدان اهل هنود و سیک در انتخابات پارلمانی

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای شهروندان واجد شرایط اهل هنود و سیک این کشور 6 روز فرصت داده که درخواستی‌های‌شان…

مخالفت ملیحه حسن و سرور دانش با طرح حوزه‌بندی انتخاباتی ولایت غزنی/ ناسازگاری مجدد حامیان حوزه‌بندی

سند فیصله‌نامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد حوزه‌بندی انتخابات در ولایت غزنی که به دست خبرنامه رسیده، نشان می‌دهد…