بازتاب خبرهای 6 اسد

نخستین جلسه‌ی کمیته‌ی مشترک چهارجانبه پیرامون انتخابات افغانستان برگزار شد

نخستین جلسه‎ی کمیته‌ی مشترک چهارجانبه، متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه‌ی بین‌المللی و حکومت افغانستان امروز شنبه (6…