بازتاب خبرهای1 اسد

کمیسیون انتخابات: تا چند روز آینده گزینه‌ی «ناممکن بودن انتخابات غزنی» را به کمیته‌ی مشترک پیشنهاد می‌کنیم

مقام‌های در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که اگر مشکل انتخابات ولایت غزنی تا چند روز دیگر حل و دروازه‌ی…