بازتاب خبرهای 29 سرطان 1398

کمیسیون شکایات انتخاباتی: نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از راه‌اندازی تبلیغات قبل از وقت خودداری کنند

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از راه‌اندازی هر نوع گردهمایی‌ها، تبلیغات قبل از وقت، رقابت‌های منفی و…