بازتاب خبرهای 26 سرطان 1398

جان بس: زمینه مداخله مقام‌های حکومتی و استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ریاست جمهوری باید محدود شود

سفیر امریکا در کابل می‌گوید، تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حفظ احترام به قوانین از امکانات دولتی برای…