بازتاب خبرهای 25 سرطان

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: برخورد نیروهای امنیتی با افراد قیصاری، به اعتبار و حیثیت نیروهای امنیتی صدمه وارد کرده است

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرده که برخورد نیروهای امنیتی با افراد نظام‌الدین قیصاری تشویش در اذهان…