بازتاب خبرهای 20 سرطان 1398

برگزاری سومین دور مذاکرات کمیته مهاجرت سند عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در کابل

وزارت امورمهاجرین امروز پنج‌شنبه(20سرطان) از برگزاری سومین دور مذاکرات کمیته مهاجرت سند عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی…