بازتاب خبرهای 10 سرطان

مخالفت شهروندان و فعالان مدنی بامیان با حوزه‌بندی انتخاباتی ولایت غزنی؛ غزنی تافته جدابافته از سایر ولایات نیست!

جمعی از شهروندان و فعالین جامعه مدنی ولایت بامیان از اعتراض مردم غزنی در مخالفت با طرح حوزه‌بندی انتخاباتی این…