بازتاب خبرهای 24 دلو

فرمان اشرف غنی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؛ نیروهای امنیتی حق جانبداری و حمایت از نامزدان را ندارند

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در فرمانی  وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی این کشور…