Category: بازتاب خبرهای 13 قوس 1398

سومین هیات حقیقت یاب؛ دادستانی کل هیاتی تازه برای بررسی ادعای جنسی در لوگر تعیین کرد

سخنگوی دادستانی کل می گوید که در پیوند به ادعای بد رفتاری جنسی با دانش آموزان در ولایت لوگر، یک هیات حقیقت یاب تعیین کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی…