به دنبال اعلام تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که به این تصمیم کمیسیون انتخابات احترام می گذارد.

رییس کمیسیون انتخابات افغانستان شام روز گذشته (9 جدی) اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور همزمان با سه انتخابات دیگر در ۲۹ سرطان برگزار خواهد شد.

arg در

10 دی 1397