بازتاب خبرهای 5 جدی

ادامه روند استیضاح وزرا در مجلس نمایندگان افغانستان/ وزاری ترانسپورت و مخابرات در سمت‌های خود باقی ماندند

وزرای ترانسپورت و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان توانستند در نشست استیضاح امروز مجس نمایندگان این کشور، دوباره رأی اعتماد…